Üdvözöljük a Balatonfüred és Környéke
Múzsa Művészeti Egyesület honlapján

"A mesterségbeli tudás, mintha nem is annyira a kifejezési eszközök elsajátításából következnék, mint abból, hogy a művész birtokba veszi azt a belső igazságot, amely egyszersmind sajátos nyelvre kényszeríti. Az alkotó szerelem, ennek az álomnak az eredménye. A jövő azoké akik hisznek álmaikban. Az álom irányítja minden erőfeszítésünket, s a művész a kudarcok, félsikerek, sutaságok, vagy szerencsés véletlenek sorozatán keresztül tapogatózva igyekszik megragadni, hogy majd egy szép napon végre valóságra tudja váltani. Alkotni annyi, mint formát adni sorsunknak!"

Albert Camus

"Művésznek lenni azt jelenti: nem méregetni és nem számolni:  érlelődni mint a fa, amely nem sürgeti nedveit, s nyugodtan állja a tavasz viharait, nem félve attól, hogy talán már el sem jön a nyár"


Rainer M. Rilke

Balatonfüred és környékének művészeit és művészetpártolóit: az írókat, költőket, előadóművészeket, színészeket, zenészeket, énekeseket, táncosokat, képzőművészeket, népi- és iparművészeket, filmeseket, fotósokat, valamint a művészetek pártolóit tömöríti a „MÚZSA”, közhasznú egyesületi keretek között.Baráti közösségben munkálkodva még elevenebbé tehetjük közvetlen környezetükben a művészetek megjelenítését, egymás tevékenységeit megismerve, rendezvényeket támogatva. Tevékenységünk céljai: hazai és nemzetközi kiállítások, estek, műsorok, rendezvények, szimpóziumok, tanácskozások, képzések szervezése. A Balaton parti települések rendezvényeinek támogatása. Kulturális örökségünk megóvására, átörökítésére, ismeretterjesztésére vállalkozunk. Terveink között szerepel, hogy térségünkben alkotóház, művészeti iskola jöjjön létre. A nemzetközi kulturális és baráti, cserekapcsolatok keretében, táborok szervezésével, a szabadidő és hobbi tevékenységek kínálatában való tevékeny részvételünkkel, kiírandó pályázatainkkal a művészeti ágak értékeiből kívánjuk részesíteni az érdeklődőket.


Alapító okirat