Üdvözöljük a Balatonfüred és Környéke
Múzsa Művészeti Egyesület honlapján

"A mesterségbeli tudás, mintha nem is annyira a kifejezési eszközök elsajátításából következnék, mint abból, hogy a művész birtokba veszi azt a belső igazságot, amely egyszersmind sajátos nyelvre kényszeríti. Az alkotó szerelem, ennek az álomnak az eredménye. A jövő azoké akik hisznek álmaikban. Az álom irányítja minden erőfeszítésünket, s a művész a kudarcok, félsikerek, sutaságok, vagy szerencsés véletlenek sorozatán keresztül tapogatózva igyekszik megragadni, hogy majd egy szép napon végre valóságra tudja váltani. Alkotni annyi, mint formát adni sorsunknak!"

Albert Camus

"Művésznek lenni azt jelenti: nem méregetni és nem számolni:  érlelődni mint a fa, amely nem sürgeti nedveit, s nyugodtan állja a tavasz viharait, nem félve attól, hogy talán már el sem jön a nyár"


Rainer M. Rilke

Rajztanár, festőművész, grafikus 1949-ben született Tapolcán. A Tapolcai és Káli medence meghatározó környezete után a középiskolát Veszprémben végezte, majd Pécsett szerzett rajz – biológia szakos tanári diplomát. 1974-től él és dolgozik Balatonfüreden. Hitvallása szerint az alkotást a természetben és emberben lévő törvényszerűségek kapcsolatából létrejött élmény kifejezésének tekinti. Fontosnak tartja az átélést, a környezetet. „Benne lenni a tájban, a témában, hogy a mű lelkileg fölemelő legyen.” Életútja és élményanyaga alapvetően a Balaton felvidékhez köti. „Röghözkötöttként” a szűkebb szülőföld alázatos tisztelőjeként viszonyul környezetéhez. A természet mikro és makrovilága, a táj és ember egyaránt szerves része gondolkodásának. . A hiteles helyszínek, részletek, nem hagyományos feldolgozásban sajátos érzelmi töltést kapnak képein. Festészetében az átélt élmény nagyszerűségének visszaadására törekszik. Grafikai munkáiban finom eszközökkel az érthetőségre, a kifejezőerőre fektet hangsúlyt (könyvborítók, illusztrációk, karikatúrák). Képeivel rendszeresen szerepel csoportos és egyéni kiállításokon: Balatonfüreden, Budapesten, Székesfehérváron, Veszprémben, Nagykanizsán, Csopakon, Tihanyban, Badacsonytomajon, Aszófőn, Zánkán, Balatonakaliban, Kaposvárott, Berlinben. 2003. júniusában Veszprém Megye Közgyűlésének Pro Comitatu díját kapta több évtizedes kiemelkedő színvonalon végzett pedagógiai, valamint képzőművészeti tevékenysége elismeréséül.