Üdvözöljük a Balatonfüred és Környéke
Múzsa Művészeti Egyesület honlapján

"A mesterségbeli tudás, mintha nem is annyira a kifejezési eszközök elsajátításából következnék, mint abból, hogy a művész birtokba veszi azt a belső igazságot, amely egyszersmind sajátos nyelvre kényszeríti. Az alkotó szerelem, ennek az álomnak az eredménye. A jövő azoké akik hisznek álmaikban. Az álom irányítja minden erőfeszítésünket, s a művész a kudarcok, félsikerek, sutaságok, vagy szerencsés véletlenek sorozatán keresztül tapogatózva igyekszik megragadni, hogy majd egy szép napon végre valóságra tudja váltani. Alkotni annyi, mint formát adni sorsunknak!"

Albert Camus

"Művésznek lenni azt jelenti: nem méregetni és nem számolni:  érlelődni mint a fa, amely nem sürgeti nedveit, s nyugodtan állja a tavasz viharait, nem félve attól, hogy talán már el sem jön a nyár"


Rainer M. Rilke
Kozma Imre

Szépet és érthetőt adni az embereknek! Alkotásaimmal örömet szerezni magamnak és ezt az örömet megosztani embertársaimmal. Mivel elsősorban tájfestő vagyok, természetesen a táj szépségét, a természet csodálatos világát szeretném megörökíteni. Nem reprodukálni akarom a természetet, csak kivetíteni azt, ami bennem megfogalmazódik. Nálam a táj, a természet eszköz, kifejezésmódom alapja, belőle táplálkozom. Felhasználom festészetemben, emberi tulajdonságokkal ruházom fel, segítségül hívom, s Ő segít nekem. Szimbolikus, allegorikus mondanivalóm része. Nézem, csodálom, rajongva tisztelem. Felhasználom, szerepet szánok neki – céljaimnak megfelelően. Az 1960-as évek közepétől rendszeresen szerepelek úgy egyéni, mint kollektív tárlatokon. Balatonfüreden éle itt alkotok, ezért természetesen a legtöbb kiállításom Veszprém megyében volt. Az ország több városában szerepeltem, s ezen túlmenően Budapesten és Szentendrén rendszeresen állítottam ki. Két esetben szerepeltem külföldön (Lengyelországban és Szlovákiában). Az utóbbi időben Borsod megye több települése adott helyet a kiállításaim megrendezésére, képeim végigjárták a megye szinte valamennyi városát. Alkotói tevékenységem mellett 1971-től 1986-ig felnőtt és gyermek szakkörökben segítettem a vizuális látásmód és a művészeti alapismeretek elsajátítását. Munkám elismeréseképpen 1976-ban megkaptam a „Veszprém megyéért” érdemrend arany fokozatát. 1986-tól Budapesten éltem és dolgoztam. Meghatározóvá vált a későbbi munkámban az ott eltöltött idő. Az ott élő művészek jelentős részével kerültem kapcsolatba, amely hasznos volt számomra. Alkotásaimmal örömet és maradandó élményt szeretnék szerezni mindenkinek.