Üdvözöljük a Balatonfüred és Környéke
Múzsa Művészeti Egyesület honlapján

"A mesterségbeli tudás, mintha nem is annyira a kifejezési eszközök elsajátításából következnék, mint abból, hogy a művész birtokba veszi azt a belső igazságot, amely egyszersmind sajátos nyelvre kényszeríti. Az alkotó szerelem, ennek az álomnak az eredménye. A jövő azoké akik hisznek álmaikban. Az álom irányítja minden erőfeszítésünket, s a művész a kudarcok, félsikerek, sutaságok, vagy szerencsés véletlenek sorozatán keresztül tapogatózva igyekszik megragadni, hogy majd egy szép napon végre valóságra tudja váltani. Alkotni annyi, mint formát adni sorsunknak!"

Albert Camus

"Művésznek lenni azt jelenti: nem méregetni és nem számolni:  érlelődni mint a fa, amely nem sürgeti nedveit, s nyugodtan állja a tavasz viharait, nem félve attól, hogy talán már el sem jön a nyár"


Rainer M. Rilke

Szegeden született (1950. 06. 15.) s nőtt fel, ahol a Tömörkény István Szakközépiskola díszítőszobrász- művészeti tagozatán végzett.(1968) Majd második érettségit tett Közgazdasági Szakközépiskolában.(1970) Már gimnáziumi tanulmányai idején versei megjelentek az iskolai újságban és a Dél-Magyarországban. Több ízben szervezett és vezetett irodalmi és színjátszó csoportot.(Szegeden, Borotán, Balatonfüreden) Majd 1979-ben jeles diplomával, külön jutalommal végzett a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán. Óvodapedagógiai szakmai cikke jelent meg az Óvodai Nevelésben. Balatonfüredre települését követően, mint óvónő dolgozott (1979-től), szakfelügyelői elismeréssel. Később Csopakon vállalta fel az óvoda vezetését, e közben is gyermekfoglalkozásokat, játszóházakat vezetett Balatonfüreden, Csopakon. Vezette a Városi Művelődési Ház nőklubját is eközben, bekapcsolódva Balatonfüred kulturális életébe. Felkérésre, 1985-től a városi gyermek és ifjúsági ház igazgatója volt. Munkája során, több mint 18 ifjúsági csoport, szakkör alakult és működött, kiváló kapcsolatot építve a város és kistérségében működő iskolákkal, Veszprém gyermek és kulturális intézményeivel. Tevékenysége nyomán -ebben az időszakban- számos, máig élő rendezvényt szervezett. Füred köszöntő verseny, Újévi Ifjúsági Koncert, Jazz estek, Ferencsik Hangverseny, Játszóház, Napközis pedagógusok képzése, Vetélkedők, Városi Karácsony rendezvény. Munkája során folyamatosan képezte magát, hogy a legjobb tudásával szolgálhassa városát. Menedzser-vezetői végzetséget szerzett és e tudást elsajátítva, -az akkoriban sokak számára még ismeretlen- korszerű menedzselési módszereket alkalmazta. Az intézményi átszervezések nyomán, művelődésszervezői feladatokat látott el a Művelődési Házban. Kiemelten felügyelte és segítette a művészeti csoportok tevékenységét, az ifjúsági és gyermekrendezvényeket is szervezte egyéb feladatai mellett. E csoportok, Városi Vegyeskar, Ifjúsági és Felnőtt Fúvószenekarok, Művész Klub nemzetközi kapcsolataitis segítette.(Germering, Kouvola, Ciprus -Paffos, Izrael több városa, stb.) Ezen közben is együttműködött Veszprém város és megye közművelődési szakembereivel, intézményeivel. E tevékenységéért elismerést kapott Veszprém Város Megyejogú Város alpolgármestere részéről és Izrael Magyarországi Nagykövetétől. Szervezése mellett, 1999-ben ismét megalakult a Balatonfüredi Művészklub, amikor az Aranyhíd Művelődési Központjában dolgozott kulturális főtanácsosként. Kiállításokat rendezett a Folyosó Galériában, valamint az ART-EAST Galériában, minek előtte a Bagolyvári Galériában is. Az első balatonfüredi Művészbál kitalálója, egyik szervezője volt. Kávéházi portré esetek keretében, évekig a különböző művészeti ágak ismert személyiségeit mutatta be. Mindig a feladat iránt érzett elkötelezettség és lelkesedés, a precíz szervezés és pontosság jellemezte munkáját. Természetes, hogy az általa szervezett programok számos szép eredményes kulturális eseménnyel gazdagították Balatonfüred életét. Közel harminc éve motorjaa város kulturális életének felsőfokú kulturális menedzserként, s a művészvilágának egyik fő szervezője és segítője. Sikeres, rangos kiállítások szervezője, rendezője és gyakran megnyitója is a mai napig. Munkájára, segítőkészségére, emberségére mindig számítani lehet. Kezdeményezésére megalakult a Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület, melynek titkári tisztét töltötte be, jelenleg itt szekcióvezető. Alapító tagja a balatonfüredi Művész-klubnak, a ”Cultura Animi „Gombás Kúria Művészetek Háza Alapítványnak ügyvezető-kurátora és a Kő -Kövön Művészeti Alapítványok kuratóriumának kurátora. Minden évben a Nemzetközi Kőszobrász Szimpózium háziasszonya és sajtó referense, programjainak szervezője. Több, mint tíz éve helyi segítője,- a Széchy Beáta által Balatonfüred/Csopakra szervezett- Hungaryan Multicultura Center művészeti táborok és kiállításoknak. Tagja a Balatonfüredi Turisztikai Egyesületnek, mellyel szervezői szerepet vállalt fel a nagysikerű Reformkori Fesztivál szervezésében és lebonyolításában Az „Add a kezed” Nemzetközi gyermekfesztiválokban évről-évre tevékeny résztvevőként dolgozott, mint a Füredi Játékszín Alapítvány kuratóriumának tagja. Jelentős önkéntes munkájával és anyagi támogatásával járult hozzá, hogy Balatonfüred kulturális életében a tudomány is megújuló szerepet és lehetőségeket kapjon.(Geográfus Professzorok Országos Találkozói,) Létre jöjjön a Lóczy Lajos Balatoni Nyári Egyetem-Balatonfüred, mely nemzetközi és hazai tudományos élet résztvevőit kapcsolhatja be Balatonfüred kulturális életébe, turisztikai és rekreációs programjaiba. A „Cultura Animi” alapítóival, jelenleg azon fáradozik, hogy Balatonfüreden, a Gombás Kúriában méltó körülmények között kapjanak működési lehetőséget művészeti csoportok, külföldi és hazai kulturális életünk vendégei. Budapesten tagja: a Rátkai Márton (Művész)Klubnak, a C.E.T. Közép - Európai Irodalmi és Művészeti Társaságnak. A Magyar Újságírók Szövetségének is tagja, közel 20 éve jelennek meg cikkei. Rovatvezetői megbízatást nyert el a PresscOmp Iroda által készülő, Magyarországi Bedekker készítéséhez. Dolgozott a Magyar Boralmanach kiadásán. Megírta a Balatonvin Borlovagrend jubileumi kötetét, annak 20. évfordulójára. Érdeklődése, képzettsége és széles ismeretségi köre, korábbi munkái során szerzett tapasztalatai, társadalmi nyitottsága és aktivitása alapján vált munkatársává a Balatonfüredi Naplónak. Írásait a Borvilág, a Veszprém Megyei Napló és a Balatoni Futár, Veszprém Megyeházi Tudósítások, a Comitatus is közli. Mivel a társadalom formáló civil kezdeményezés és öntevékenység az élete szerves része, civilszakértői szakvizsgát is téve, szerepet vállalt abban, hogy Balatonfüreden Civil iroda működjön a civil szervezetek jobb érdekérvényesítéséért. Soltész Mária az a kreatív, városának érdekeit figyelembe vevő személy, aki közel harminc éves magas színvonalú tevékenykedése során, munkájával nagyban hozzájárult Balatonfüred város kulturális fejlődéséhez, nemzetközi és hazai hírnevének elismertetéséhez, és a fellelhető értékeinek mozgósításához.